Kursdag...

...och på vägen så träffade jag en 6-årig bullefröken med matte!
Jättebra start på dagen 💗